Forside

Tegnestuen

Hvem er vi

Anden rådgivning

Bøger, pjecer og lign.

Design

Enkelt elementer

Facaderenovering

Kirker og præstegårde

Landbrugsbyggeri

Nybyggeri

Restaurering i Haderslev

Restaurering i Christiansfeld

Restaurering øvrige byer

Diverse billeder

Hvem er vi


JØRGEN TOFT JESSEN, arkitekt m.a.a.
Medlem af DANSKE ARKitektvirksomheder, uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole, afd. for restaurering i 1972.
Eneindehaver af firmaet siden etableringen i 1983.
JTJ har siden etableringen haft en omfattende konsulentvirksomhed for Kulturarvsstyrelsen bl. a. med en række fredede bygninger og i forbindelse med udarbejdelsen af en række kommuneatlas i Jylland.
JTJ har af Landsforeningen By & Land været udpeget til Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjyllands Amt siden etableringen i 1997 samt været medlem af PAR’s (Praktiserende Arkitekters Råd) Byfornyelsesudvalg i en årrække.
Senest har JTJ været konsulent for Undervisningsministeriets Udvalg vedr. kulturelle institutioner i Sydslesvig – det såkaldte ”Seksmandsudvalg”.
JTJ har gennem årene en rimeligt omfattende skribentvirksomhed bag sig, omfattende en række pjecer for Kulturmiljørådet, en række artikler til ”Sønderjysk Månedsskrift” og til bladet ”By & Land”, samt en bogudgivelse om Herrnhuter-byen Christiansfeld.

Mail: jtj@jessenmaa.dk

STEEN THIELSEN, bygningskonstruktør BTH.
ST har været ansat i firmaet siden 1992.
ST har gennem alle årene, i overensstemmelse med firmaets generelle linie, løst en lang række opgaver indenfor tegnestuen brede spektrum af både nybyggeri og restaurering. Opgaverne har været fulgt i alle faser fra skitsering til aflevering og byggeregnskab.
ST har gennem årene erhvervet sig et solidt kendskab til byggesagsbehandling, og i kraft af en række kurser etableret sig som firmaets brandtekniske ekspert.
I de seneste år har en række byggesager i Christiansfeld ”taget” det meste af tiden – se bl.a. Brødremenighedens Hotel.

Mail: st@jessenmaa.dk

PETER BUCHHOLT PETERSEN, bygningskonstruktør BTH.
PBP har været ansat i firmaet siden 2001, og  har siden både ”kørt” projektering og tilsyn/opfølgning på en række byggeopgaver indenfor både nybyggeri og restaurering (se bl.a. Hotel Harmonien, Haderslev og ”Spielwerg”, Christiansfeld).
En række opgaver i Christiansfeld, ved Løgumkloster Refugium og med ”Herberger langs Hærvejen” har "taget" en del af tiden.
PBP har desuden gennem årene forestået en lang række eftersyn med en omfattende afrapportering for Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse.

Mail: pbp@jessenmaa.dk

  HANNE ACHILLES har siden tegnestuens start i 1983 varetaget sekretær og regnskabsfunktioner – de seneste år på free-lance basis – og er som sådan en uundværlig del af team’et.